Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

"Dzieło to ma za zadanie formację miejscowego duchowieństwa i ten cel realizuje fundując stypendia w miejscowych seminariach."

Joanna Bigard

W pomoc seminarzystom na misjach możemy zaangażować się wszyscy. Zapraszamy siostry zakonne i zakonników składających śluby, nowożeńców i jubilatów - zaproponujcie swoim gościom, aby kwotę przeznaczoną na zakup kwiatów złożyli do kopertki Misyjny Bukiet.

Pierwszy miejscowy kapłan z Kazachstanu

Jaka jest historia kiełkowania ziarna powołania w życiu księdza Rusłana? Jest ona nierozerwalnie związana z historią Kościoła katolickiego w Kazachstanie.

Misyjna propozycja dla bierzmowanych

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła proponuje bierzmowanym, aby włączyli się w pomoc dla powołanych na terenach misyjnych. Będzie ona wyrazem ich wdzięczności za dary Ducha Świętego.

WSD św. Jana Marii Vianneya na Madagaskarze

Serdeczne pozdrowienia z Wyższego Seminarium Duchownego św. Jana Marii Vianneya w Moramanga na Madagaskarze.

W Bangladeszu 13 diakonów przyjęło święcenia kapłańskie

W Bangladeszu 13 diakonów przyjęło święcenia kapłańskie, których udzielił im bp Gervas Rozario. Jak informuje rektor jedynego w tym kraju seminarium duchownego, wzrasta tam liczba powołań kapłańskich. Wielu tamtejszych kapłanów wyjeżdża na misje.

Dalekie i bliskie seminarium w Iquitos

Już od kilku lat Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła wspiera te same wspólnoty seminaryjne w ramach projektu AdoMiS, Misyjny Bukiet oraz dzieki zaangażowaniu wielu grup wspierających powołania w krajach misyjnych

AdoMiS

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła w centrum stawia troskę o powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego w młodych Kościołach na terenach misyjnych.