Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

„Gdy zobaczyłam potrzebę kształcenia miejscowego duchowieństwa na misjach, podjęłam to zadanie i nie szukałam niczego więcej. Czułam, że jest to część mojego powołania".

Joanna Bigard

Trzy kroki adopcji misyjnych seminarzystów

1

Każdego dnia módl się za adoptowanych seminarzystów.

2

Wybierz formę pomocy finansowej, która ci odpowiada.

3

Wypełnij deklarację i prześlij ją do nas.

W pomoc seminarzystom na misjach możemy zaangażować się wszyscy. Zapraszamy siostry zakonne i zakonników składających śluby, nowożeńców i jubilatów - zaproponujcie swoim gościom, aby kwotę przeznaczoną na zakup kwiatów złożyli do kopertki Misyjny Bukiet.

Pomoc seminarzystom misyjnym w 2018 r.

Madagaskar, Mozambik i Peru.

Brazylia: Anioł Surfer

Plaża będzie nosiła imię surfera i seminarzysty.

Wspieram AdoMiS

Zachęcam do włączenia się w akcję.

Nowy kardynał był pucybutem i burmistrzem

"Chcę zakończyć życie wśród ubogich".

Świadek z Pariacoto w Łękawicy

S. Berta Hernandez z Peru, która towarzyszyła męczennikom z Pariacoto: o. Michałowi i o. Zbigniewowi w dniu ich śmierci.

Polscy księża od 50 lat w Zambii

Od 1968 r. prawie stu księży z dwudziestu diecezji w Polsce zostało wysłanych na misje do Zambii.