Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

"Dzieło to ma za zadanie formację miejscowego duchowieństwa i ten cel realizuje fundując stypendia w miejscowych seminariach"

Joanna Bigard.

W pomoc seminarzystom na misjach możemy zaangażować się wszyscy. Zapraszamy siostry zakonne i zakonników składających śluby, nowożeńców i jubilatów - zaproponujcie swoim gościom, aby kwotę przeznaczoną na zakup kwiatów złożyli do kopertki Misyjny Bukiet.

AdoMiS

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła – jedno z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych – w centrum stawia troskę o powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego w młodych Kościołach na terenach misyjnych. Bez obecności lokalnych kapłanów nie można bowiem mówić o prawdziwym wzroście miejscowego Kościoła.

Dalekie i bliskie seminarium w Iquitos

Już od kilku lat Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła wspiera te same wspólnoty seminaryjne w ramach projektu AdoMiS, Misyjny Bukiet oraz dzieki zaangażowaniu wielu grup wspierających powołania w krajach misyjnych. Z tzw. “misyjnym opóźnieniem”pragnę zaprezentować kilka informacji z Wyższego Seminarium Duchownego im. Św. Augustyna w Iquitos w Peru.

AdoMis wśród księży seniorów

Adopcja misyjnych seminarzystów to troska o tych, którzy mają zanieść Ewangelię po krańce świata. W ostatnich tygodniach zwróciliśmy się z prośbą o modlitwę i wsparcie kleryków misyjnych do wszystkich księży seniorów. Przez całe kapłańskie życie troszczyli się o duszpasterstwo, teraz swoim cierpieniem, chorobą i czasem osamotnieniem proszą Pana Żniwa o nowych pracowników ewangelizacji.

Kapłani "jutra" z Madagaskaru cz.1.

Wyższe Seminarium St. John Vianney Moramanga na Madagaskarze powstało w 2010 roku. Jest to seminarium międzydiecezjalne (eklezjalna jednostka administracyjna Toamasina) czterech diecezji.