Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

I ciebie, i mnie stworzono do wielkich rzeczy. Nie stworzono nas byśmy przeszli przez życie bez celu. A ową wielką rzeczą jest kochać i być kochanym.

Matka Teresa z Kalkuty

Trzy kroki adopcji misyjnych seminarzystów

1

Każdego dnia módl się za adoptowanych seminarzystów.

2

Wybierz formę pomocy finansowej, która ci odpowiada.

3

Wypełnij deklarację i prześlij ją do nas.

W pomoc seminarzystom na misjach możemy zaangażować się wszyscy. Zapraszamy siostry zakonne i zakonników składających śluby, nowożeńców i jubilatów - zaproponujcie swoim gościom, aby kwotę przeznaczoną na zakup kwiatów złożyli do kopertki Misyjny Bukiet.

Świadek z Pariacoto w Łękawicy

S. Berta Hernandez z Peru, która towarzyszyła męczennikom z Pariacoto: o. Michałowi i o. Zbigniewowi w dniu ich śmierci.

Coraz więcej katolików w Japonii

Nowy duch i wielka praca.

Diecezja tarnowska dzieli się powołaniami

Trzech kapłanów diecezji tarnowskiej zgłosiło dyspozycyjność wyjazdu do krajów misyjnych.

Polscy księża od 50 lat w Zambii

Od 1968 r. prawie stu księży z dwudziestu diecezji w Polsce zostało wysłanych na misje do Zambii.

Laos: Kościół ma 4 nowych księży

Katolików w tym kraju stanowi 1 proc. miejscowej ludności.

Wyższe Seminarium Duchowne św. Jana Marii Vianneya w diecezji Moramanga

Ks. Maciej Będziński sekretarz krajowy PDRW i PDPA u misyjnych seminarzystów na Madagaskarze.