Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Rektor: ks. Gabriel Randrianantenaina

Liczba seminarzystów: 48 

Liczba formatorów: 3

Seminarium znajduje się na terenie diecezji Moramanga powstałej w 2006 r. 

Biskup diecezji: Gaetano Di Pierro SCI (sercanin)

Powierzchnia: 12 064 km2

Ludność: 465 tys. w tym 180 100 katolików.

 

Na terenie diecezji znajduje się 9 parafii, w których posługuje 4 kapłanów diecezjalnych i 19 zakonnych. Ponadto obecnych jest tam 85 zakonników oraz 81 sióstr zakonnych. Kościół prowadzi tu 34 placówki edukacyjne oraz 6 ośrodków charytatywnych. W ciągu roku przyjęło tu chrzest 3394 osoby.

Ksiądz rektor napisał do nas:

     Dziękuję za Waszą gotowość do pomocy naszemu seminarium. Jak już wiecie chodzi o Wyższe Seminarium Duchowne założone w 2010 r. Jest w nim jeszcze dużo do zrobienia. Naszym głównym problemem obecnie jest brak biblioteki. Nie mamy ani wyposażenia, ani książek.

    W ubiegłym roku w naszym seminarium było 35 kleryków i trzech formatorów. W tym roku od października spodziewamy się 48 kleryków z 4 diecezji, które wchodzą w skład archidiecezji Toamasina. W tym roku 10 kleryków ukończyło filozofię i udali się oni do swoich diecezji, by odbyć dwuletni staż duszpasterski przed rozpoczęciem studiów z teologii.

Zapewniam o mojej modlitwie i serdecznie pozdrawiam. 

o. Gabriel Randrianantenaina

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH