Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

 

Nazywam się Eduno Bezaka, urodziłem się 5 maja 1989 r. w Maroantsetra. Moi rodzice to Venance i Therese Razanatiana. Należymy do parafii św. Józefa w Maroantsetra. Zostałem ochrzczony 2 czerwca 1989 r., a do Pierwszej Komunii przystąpiłem 8 kwietnia 2003 roku. 

   Szkołę podstawową odbyłem w latach 1996-2002 w Marovovonana. Następnie w latach 2002-2008 uczyłem się w Szkole Katolickiej św. Józefa w Maroantsetra. Podczas nauki w szkole katolickiej nawiązałem bliskie relacje z księżmi z parafii. To dzięki temu zrodziło się moje pragnienie, by zostać kapłanem. Pociągało mnie ich życie duchowe. Pod koniec szkoły podjąłem decyzję, by wstąpić do seminarium. Tę moją decyzję poparł proboszcz parafii św. Józefa w Maroantsetra, Georges Rafily. 

   Dnia 15 września 2009 r. rozpocząłem naukę w Niższym Seminarium św. Jana XXIII w Fénérive-Est. Tam odbyłem dwa lata formacji. W latach 2011-2012 studiowałem w seminarium propedeutycznym św. Rodziny w Ambatondrazaka. Następnie w 2013 r. rozpocząłem studia filozofii i jestem na trzecim roku w Wyższym Seminarium Duchownym św. Jana Vianneya w Moramanga. Chcę kontynuować moją formację w ślad za Chrystusem.

   W imieniu wszystkich seminarzystów WSD św. Jana Marii Vianneya pragnę wyrazić wdzięczność papieżowi Franciszkowi za pomoc w rozbudowie naszego seminarium. Papież Franciszek jest bardzo bliski wszystkich ludzi i my również to odczuwamy w naszym seminarium. Dziękujemy Ojcze Święty!

                                                                Eduno Bezaka, diecezja Fénérive-Est

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH