Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

   W dniu 1 października 2015 r. Papieskie Dzieła Misyjne rozpoczynają trzecią edycję akcji AdoMiS, czyli Adoptuj Misyjnych Seminarzystów. U źródeł tej inicjatywy leży troska o przyszłych kapłanów w krajach misyjnych.

   Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła (PDPA), jedno z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych, powstało dla wspierania powołań w krajach misyjnych. W ramach tego Dzieła dwa lata zrodziła się akcja AdoMiS (Adoptuj Misyjnych Seminarzystów) i wpisała się na stałe w działalność PDPA. Ponad 75 tys. seminarzystów z niższych oraz wyższych seminariów duchownych w krajach misyjnych oczekuje na konkretną pomoc. Liczą na naszą modlitwę i wsparcie materialne.

   Dzięki prawie 60 tysiącom dolarów zebranym w roku 2014, PDPA w Polsce mogło kontynuować pomoc materialną dla Wyższego Seminarium Duchownego św. Augustyna w wikariacie apostolskim Iquitos w Peru oraz Wyższego Seminarium Duchownego św. Jana Marii Vianneya w diecezji Moramanga na Madagaskarze. Ponadto wsparło Niższe Seminarium św. Józefa w diecezji Ambanja oraz Seminarium Propedeutyczne św. Jana Pawła II w diecezji Tsiroanomandidy, obydwa na Madagaskarze. Pomoc uzyskali również seminarzyści na Mauritiusie i na Seszelach. W dzieło pomocy seminarzystom zaangażowało się 160 osób.

   Ważny wkład wnoszą także bierzmowani. Poprzez przyjęcie krzyża misyjnego, przygotowanego przez PDM, oni również duchowo i materialnie wsparli powołanych w krajach misyjnych. To dla nich przeznaczona jest złotówka z każdego zakupionego krzyżyka.

   W ubiegłym roku do akcji AdoMiS dołączyła inicjatywa ?Misyjny Bukiet?. Jest to propozycja skierowana do księży diakonów, sióstr zakonnych i zakonników składających śluby oraz do nowożeńców. Zachęcają oni swoich gości, aby kwotę przeznaczoną na zakup kwiatów przekazali na wsparcie misyjnych seminarzystów. Jest to wyraz wdzięczności za kapłanów i otrzymywane przez ich ręce sakramenty.

   Do wzmożonego wysiłku motywuje nas aprobata Kongregacji Ewangelizacji Narodów, która dostrzegła inicjatywę AdoMiS i zachęca, aby ją popularyzować w innych krajach.

   Założycielka dzieła PDPA Joanna Bigard pisała: "Gdy zobaczyłam potrzebę kształcenia miejscowego duchowieństwa na misjach, podjęłam to zadanie i nie szukam niczego więcej. Czułam, że jest to część mojego powołania".

   Kraje misyjne potrzebują nowych kapłanów, dobrze przygotowanych do duszpasterstwa. Droga do kapłaństwa jest tam na ogół bardzo długa, trwa nawet jedenaście lat. Młodzi ludzie potrzebują zatem wsparcia modlitewnego i konkretnej pomocy materialnej, aby ich formacja była możliwa. Potrzebne są również środki na budowę seminariów, ich remonty, na sprzęt, książki i zorganizowanie seminaryjnego gospodarstwa. 

   Ks. Jan Hou, werbista z Chin tak pisze o swoim powołaniu: "Jestem jedynym synem. W Chinach syn dla rodziców jest zawsze najważniejszy. Rodzice pracują tylko dla swojego syna. Gdy nie ma syna, rodzice nie wiedzą, po co żyć, po co pracować. Gdy powiedziałem rodzicom, że chcę wstąpić do seminarium, zaczęli płakać, rozpaczali. Odstąpiłem więc od swego zamiaru. Od dziecka mnie pytali, co chciałbym robić, jak będę duży. Zawsze im odpowiadałem, że chcę być księdzem. Nie wiem dlaczego, ale zawsze tak im odpowiadałem. Zacząłem pracować w Pekinie jako kierowca - przez półtora roku. Kiedy wróciłem do domu, powiedziałem rodzicom, że to nie jest życie dla mnie. Czuję powołanie i chcę być księdzem. Chcę pracować i służyć Kościołowi oraz dla innych. Bardzo długo rozmawiałem z rodzicami i w końcu się zgodzili". (Całe świadectwo ks. Jana. Hou znajduje się na stronie: www. adomis.missio.org.pl)

   Papieskie Dzieła Misyjne nadal pragną otaczać opieką wszystkie seminaria na terenach misyjnych. Jeśli pragniesz je w tym wspomóc, możesz przyłączyć się do akcji AdoMiS poprzez:

 - codzienną modlitwę za adoptowanych seminarzystów;

 - wybór formy pomocy finansowej.

   W ten sposób przyczynisz się do tworzenia rodziny, która śpieszy z pomocą przyszłym kapłanom w krajach misyjnych.

 

Krzyżyk dlabierzmowanych wsparciem dla seminarzystów - film

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH