Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

15 lutego 2018 papież Franciszek mianował ks. Waldemarara Sommertaga nuncjuszem apostolskim w Nikaragui oraz arcybiskupem tytularnym Traiectum ad Mosam a święcenia biskupie otrzymał 19 marca 2018 w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Głównym konsekratorem był papież Franciszek.

Ks. Waldemar Sommertag urodził się 6 lutego 1968 w Więcborku. Ukończył miejscowe liceum ogólnokształcące. Na prezbitera został wyświęcony 30 maja 1993 przez Jana Bernarda Szlagę, biskupa diecezjalnego pelplińskiego. Inkardynowany został do diecezji pelplińskiej. Uzyskał doktorat z prawa kanonicznego.

Od 1998 przygotowywał się do pracy w dyplomacji watykańskiej na Papieskiej Akademii Kościelnej, którą rozpoczął w 2000. Najpierw był asystentem w nuncjaturze apostolskiej w Tanzanii. Następnie pełnił funkcję sekretarza nuncjatur w Tanzanii (2001–2003), Nikaragui (2003–2005) oraz Bośni i Hercegowinie (2005–2009). Był także radcą w nuncjaturach w Bośni i Hercegowinie (2009–2010) i Izraelu (2010–2013). W 2013 został pracownikiem sekcji II Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. W 2004 otrzymał godność kapelana Jego Świątobliwości, a w 2011 prałata honorowego Jego Świątobliwości.

 

Źródło: KEP/Wikipedia

.

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH