Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła - jedno z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych - w centrum stawia troskę o powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego w młodych Kościołach na terenach misyjnych.
PDPA od ponad 120 lat duchowo i materialnie wspiera kształcenie i formację seminarzystów oraz kandydatów do zgromadzeń zakonnych w krajach misyjnych, a także pomaga w budowie i wyposażeniu seminariów oraz domów formacyjnych na misjach.
W dniu 1 października 2013 r. - we wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji - rozpoczęła się ogólnopolska akcja AdoMiS, czyli Adopcja Misyjnych Seminarzystów, która trwa do dzisiaj.
W akcji można wziąć udział grupowo lub indywidualnie. Inicjatywę tę wspierają cyklicznie swoimi ofiarami róże różańcowe, katecheci, koła misyjne, grupy Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. Są też stali członkowie programu AdoMiS.
Aktualnie PDPA wspiera trzy seminaria - Peru, Madagaskar i Republika Demokratyczna Konga.

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w modlitwę

o nowe i święte powołania,

szczególnie powołania misyjne.

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH