Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Od 1968 r. prawie stu księży z dwudziestu diecezji w Polsce zostało wysłanych na misje do Zambii. To owoc wezwania papieża Piusa XII, zawartego w jego encyklice „Fidei donum”. Kardynał Fernando Filoni, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, wspomina o tym znaczącym wkładzie polskich księży fidei donum w ewangelizację Zambii w ramach wiadomości wysłanej do ojca Christophera Mroza, przedstawiciel fideidonistów w Zambii, z okazji 50. rocznicy ich obecności w tym kraju.
Kardynał Filoni przypomina misjonarzom, „aby kontynuowali swe duszpasterskie i misyjne działania” i przyłączali się do dziękczynienia Bogu „za obfite łaski i błogosławieństwa, które rozprzestrzeniły się na Zambię” dzięki ich działalności.
Pragnąc, aby ta „cudowna wymiana darów między diecezjami Polski i Zambii mogła być kontynuowana”, kardynał Filoni podsumowuje: „Oby te uroczystości jubileuszowe były czasem wielkiej łaski dla polskich kapłanów fidei donum i ich diecezji pochodzenia oraz dla lokalnych Kościołów, w których służą i dla całego ludu Bożego w Zambii”.
Pierwszym polskim księdzem fideidonistą w Zambii był ojciec January Liberski z archidiecezji katowickiej, przybyły do Zambii 24 marca 1968 roku.
Od tego czasu 91 innych kapłanów fidei donum z 20 diecezji opuściło Polskę, aby zaangażować się w misyjny apostolat na zambijskiej ziemi. Dwunastu z nich nadal pracuje w Zambii, a pochodzą z pięciu polskich diecezji: katowickiej (6), pelplińskiej (3), płockiej, radomskiej i toruńskiej.
Ich najważniejszym zaangażowaniem jest bezpośrednia działalność misyjna – głoszenie Ewangelii, zaszczepianie Kościoła, udzielanie sakramentów, organizacja działalności katechetycznej, prowadzenie małych wspólnot chrześcijańskich, pomoc chorym. Oprócz tego typu działań polscy księża angażują się również w inne dziedziny misyjne, takie jak nauczanie w szkołach i seminariach, formacja duchowa seminarzystów, budowanie nowych misji i realizacja programów społecznych.
Według danych zawartych w Roczniku Statystycznym Kościoła, w Zambii mieszka 5 239 000 katolików na ogólną liczbę 15 474 000 osób. Jest 518 kapłanów diecezjalnych i 394 księży zakonnych, 100 braci zakonnych i 1037 sióstr zakonnych.

Źrodło: Agencja Fides/mł

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH