Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

bł Maria Teresa Ledóchowska

Dziś, 6 lipca, wspominamy w Kościele bł. Marię Teresę Ledóchowską – patronkę misyjnej współpracy w Polsce.

Dla nas, tworzących biuro krajowe Papieskich Dzieł Misyjnych, to dzień pamięci o naszych współpracownikach – animatorach, katechetach, wolontariuszach i zaangażowanych misyjnie siostrach i kapłanach. Dziękujemy za Waszą obecność i otwartość na sprawy misji.

Wizyta kleryków w Papieskich Dziełach Misyjnych 

Bł. Marię Teresę tak scharakteryzował papież Paweł VI: „Maria Teresa wyprzedziła czasy, w których żyła, tak bardzo nie sprzyjające apostolstwu kobiet; musiała przezwyciężyć wiele przeszkód i uprzedzeń, aby móc się oddać apostolstwu i pracy redaktorskiej i wydawniczej. Przewędrowała całą Europę szerząc wszędzie apostolstwo misyjne, wydając różnojęzyczne czasopisma, zakładając wydawnictwa. Bóg błogosławił dziełu, które rozrastało się i umacniało: założoną przez siebie Sodalicją św. Piotra Klawera kierowała roztropnie i z wielką miłością, dzięki której odczuwało się tym bardziej Bożą bliskość”.

Zajęcia w grupach podczas szkoły Animatorów Misyjnych w Warszawie

We współczesnych czasach – gdy coraz więcej ludzi samotnych i pozbawionych wsparcia – powinniśmy być szczególnie wyczuleni na drugiego człowieka i jego potrzeby, zarówno duchowe, jak i materialne. Za przykładem bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, która „musiała przezwyciężyć wiele przeszkód i uprzedzeń”, nie zniechęcajmy się w misyjnym apostolstwie i dążeniach do zgodnej współpracy. Prosimy o to każdego dnia podczas modlitwy w biurze krajowym PDM o 12.00 i 15.00.

Ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH