Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

ks. Guy Bognon PSS został mianowany sekretarzem generalnym Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła.

W dniu 16 lipca 2018 r. ks. Guy Bognon PSS został mianowany sekretarzem generalnym Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła.
Ks. Guy Bognon PSS urodził się w Adjohoun (Ouémé, Benin) 12 czerwca 1969 r. Święcenia kapłańskie przyjął 21 października 2000 r. Jego droga do kapłaństwa wiodła przez Niższe Seminarium Duchowne św. Pawła w Djimè, seminarium propedeutyczne w Porto Novo i Wyższe Seminarium Duchowne św. Galla w Ouidah. Po przyjęciu święceń posługiwał jako wikariusz w katedrze w Porto Novo.
W 2002 r. wstąpił do Stowarzyszenia Prezbiterów św. Sulpicjusza we Francji. Formację odbywał w Montrealu w Kanadzie. Uzyskał magisterium z teologii biblijnej na Uniwersytecie w Tuluzie i licencjat z egzegezy biblijnej w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie i na Uniwersytecie Żydowskim w Jerozolimie.
Następnie został wychowawcą i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym św. Galla w Ouidah, odpowiedzialnym za formację kandydatów do sulpicjanów z Beninu i z Togo oraz za formację ciągłą młodych księży z Porto Novo.
25 czerwca 2013 r. został mianowany rektorem Niższego Seminarium Międzydiecezjalnego św. Pawła, w diecezji Abomey w Beninie.
Pracę w Rzymie na stanowisku sekretarza generalnego Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła rozpoczął 1 września.

Za Agencja Fides
Fot. sulpiciens.fr

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH