Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła


Rok akademicki rozpoczął się 15 lutego 2015 r. z 22 klerykami, którzy rozpoczęli formację od trzydniowych rekolekcji (18 do 20 lutego) prowadzonych przez o. Jacka Zygala. Następnie zainaugurowano zajęcia dydaktyczne na trzech poziomach: pre seminarium (rok propedeutyczny) – trzech kleryków, filozofii – dziesięciu kleryków i teologii – sześciu kleryków. Decyzją formatorów kleryk Daniel Dan Murayari Ortiz, który zakończył studia filozoficzne, został posłany do parafii na roczny staż duszpasterski. Wykłady poprowadziło 17 profesorów: trzynastu kapłanów, dwóch zakonników i dwie osoby świeckie.
Warsztaty na temat asertywnej komunikacji i relacji międzyosobowych odbyły się 22 marca, a prowadziła je psycholog dr Helen Tello Collantes,
Od początku roku akademickiego nasi klerycy odbywali praktyki duszpasterskie w parafiach i instytucjach służących ludziom chorym i starszym. W roku 2015 otworzyliśmy nowe miejsca praktyk: dwóch kleryków odwiedzało chorych w szpitalu Regional de Loreto, gdzie formatorzy w każdą niedzielę odprawiali Mszę św. Inni klerycy odwiedzali ludzi starszych w Domu Opieki im. św. Franciszka z Asyżu.
W każdy piątek Wielkiego Postu odbywała się droga krzyżowa. 27 marca klerycy wzięli czynny udział w drodze krzyżowej całego wikariatu, a w Wielkim Tygodniu i podczas Triduum Paschalnego wspierali proboszczów we wspólnotach parafialnych. Współpracowali również w prowadzeniu liturgii Mszy Krzyżma, którą celebrowano w katedrze.
W niedzielę Zasłania Ducha Świętego (24 maja) obchodziliśmy uroczystość bierzmowania trzech kleryków: Felipe… Roberto…y Dan Shene.
Po zakończeniu pierwszego semestru roku akademickiego klerycy powrócili do swoich domów na miesięczne wakacje (od 10 lipca do 10 sierpnia).
Drugi semestr rozpoczął się od „spaceru integracyjnego”. W październiku natomiast  obchodziliśmy „Dzień Seminarium”. Ósmego dnia tego miesiąca otworzyliśmy drzwi naszego domu dla osób zainteresowanych. Klerycy przygotowali z tej okazji program rozrywkowy z udziałem odwiedzających. Trzy dni później w kaplicy seminarium biskup Miguel Olaortua Laspra udzielił posługi lektoratu Juanowi Andersonowi Pérez Ramírez, klerykowi drugiego roku teologii, oraz posługi akolitatu czterem klerykom trzeciego roku teologii: Jorge Luis Cachique Tafur, Samuel Tapullima Álvarez, Eric Nolorbe Romayna i Andrez Piña Díaz.
Z okazji Dnia Seminarium opracowaliśmy list, który klerycy rozdawali wiernym w parafiach wikariatu apostolskiego Iquitos. Tego dnia ofiary zbierane na tacę przeznaczone były na seminarium. Nasze seminarium bowiem jest jeszcze mało znane, ponieważ jest instytucją dość młodą. Ma dopiero 18 lat i dlatego istnieje konieczność promowania powołań kapłańskich w Kościele lokalnym. Kończąc nasze obchody, zebraliśmy się na braterskiej kolacji.
W dniu 16 listopada zorganizowaliśmy drugi powołaniowy dzień skupienia.
W ciągu całego roku klerycy odbywali praktyki duszpasterskie, odwiedzając chorych i więźniów w parafiach wikariatu apostolskiego Iquitos.
Aby wzmocnić życie duchowe kleryków, organizowaliśmy comiesięczne dni skupienia, które prowadzili kapłani wikariatu Iquitos. Tematy wówczas poruszane odnosiły się do rozeznawania powołania, celibatu, modlitwy i życia wspólnotowego.
Ważny podkreślenia jest fakt, że nasi klerycy wykonują również pewne prace związane z utrzymaniem domu (czyli seminarium): sprzątanie, uprawa warzyw, hodowla zwierząt (np. ryb, drobiu, królików i świnek morskich). Niektórym z nich powierza się również cotygodniowe zakupy na rynku.  
Dla rozwoju życia wspólnotowego organizowaliśmy w ciągu roku akademickiego  różne spotkania braterskie, podczas których klerycy mogli wykorzystywać swoje talenty, przygotowując na przykład przedstawienia. Była też wtedy okazja do wspólnego posiłku.  
Rok akademicki zakończył się 12 grudnia 2015. Klerycy rozpoczęli wakacje i rozjechali się do domów, by przebywać z swoimi rodzinami i pomagać w parafiach. Dwa dni później (14 grudnia) przeprowadzaliśmy rozmowy wstępne z młodymi ludźmi, którzy czują pragnienie wstąpienia do seminarium.
Przez tydzień wakacji klerycy mają obowiązek troski o seminarium. W ten sposób współuczestniczą w ekonomii naszego wspólnego domu.

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH