Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Bądźcie radosnymi świadkami Chrystusa. Pełniona przez was funkcja nie jest źródłem godności i prestiżu. Macie być sługami, którzy działają według zasad miłości, służby i daru - powiedział kard. Louis Raphaël Sako na spotkaniu z biskupami i kapłanami Kościoła chaldejskiego*. Zebrali się oni na corocznych ćwiczeniach duchownych w Erbilu, na północy Iraku.

Chaldejski patriarcha Babilonu podkreślił wagę osobistej i ścisłej relacji każdego kapłana z Jezusem Chrystusem, który jest fundamentem wszystkich relacji międzyludzkich. Dodał, że bez niej i bez modlitwy nie można być uczniem Jezusa.

Iracki purpurat odniósł się także do sytuacji Kościoła chaldejskiego. Zachęcił do włączenia się w jego odnowę. Również bowiem i ta wspólnota leczy rany po bezpardonowym prześladowaniu ze strony Państwa Islamskiego. Doprowadziło ono m.in. do wielkiego kryzysu powołań oraz wewnętrznych podziałów, dziś już przezwyciężonych. Wielu chrześcijan, a wraz z nimi kapłani i mnisi, mimo zakazu ze strony swoich zwierzchników, opuściło Irak, aby osiedlić się w miejscach bezpieczniejszych.

Kard. Sako wyraził także nadzieję, że przewidywana w przyszłym roku wizyta Papieża Franciszka w tym kraju przyczyni się do zabliźnienia ran oraz wniesie nowy zapał i siły w misję chrześcijańskiej wspólnoty. Nasi wierni poszukują pasterzy radosnych, otwartych i pobożnych – powiedział patriarcha – którzy świadomi są rzeczy dziejących się obok. Nie chcą kapłanów pesymistów albo ponurych biskupów.

*Kościół chaldejski – jeden z katolickich Kościołów wschodnich, działający głównie na terenie historycznej Mezopotamii – dzisiejszego Iraku i wschodniej Syrii.

 

źródło: Paweł Pasierbek SJ/VATICANNEWS.VA

FOT. YOUTUBE

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH