Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

 

Drodzy Bracia Kapłani!

 

Na wstępie chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich kapłanów, a przede wszystkim dostojnych jubilatów. W imieniu dyrekcji krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce dziękuję za Wasze kapłańskie zaangażowanie na rzecz misji. W czasie Waszego posługiwania w duszpasterstwie zawsze czynnie włączaliście się w nasze inicjatywy.

Obecnie – jako kapłani seniorzy – nadal pełnicie piękną i potrzebną służbę dla Kościoła, ubogacając go swoimi modlitwami, cierpieniem, a czasem też samotnością, składanymi na ołtarzu Eucharystii.

Czcigodni Kapłani!

Codziennie dziękujecie miłosiernemu Bogu za swój dar kapłaństwa, modlicie się o nowe powołania do stanu kapłańskiego i zakonnego. Pragnę pokornie prosić o Waszą modlitwę w intencji kleryków z krajów misyjnych, czyli blisko 75 tysięcy młodych kandydatów do kapłaństwa korzystających z pomocy Stolicy Apostolskiej i pośrednio z naszego duchowego i materialnego wsparcia.

Od czterech lat w Papieskich Dziełach Misyjnych prowadzimy akcję AdoMiS (Adoptuj Misyjnych Seminarzystów).

Zachęcam i zapraszam Was, drodzy Bracia Kapłani, do włączenia się w tę akcję poprzez wybrane zaangażowanie:

- dowolną modlitwę o powołania kapłańskie na terytoriach misyjnych,

- odprawienie pierwszych piątków miesiąca w intencji misji,

- ofiarowanie cierpienia w intencji misji,

- sprawowanie mszy św. o powołania,

- jałmużnę na utrzymanie kleryków misyjnych.

Dziękuję już teraz za życzliwość i otwarte kapłańskie serce.

Przekazuję wyrazy szacunku dla księdza dyrektora domu.

Z braterskim pozdrowieniem

 

 

Ks. dr Maciej Będziński

sekretarz krajowy

Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary

i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH