Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

W najbliższy piątek, 6 marca, rozpocznie się w Warszawie Ogólnopolska Kongregacja Duszpasterstwa Powołań. W ciągu dwóch dni odpowiedzialni z całego kraju za powołania na szczeblu diecezjalnym i zakonnym będą zastanawiać się nad tożsamością własnej drogi życia.

Aby pomagać innym, najpierw trzeba samemu doświadczyć podążania nią, trzeba być głęboko na niej osadzonym – zwraca uwagę Delegat KEP ds. Powołań i Przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży, biskup Marek Solarczyk.

Jednym z gości tegorocznego zjazdu będzie Prymas Polski, Przewodniczący Komisji ds. Duchowieństwa KEP, arcybiskup Wojciech Polak.

Przez wiele lat był on związany z duszpasterstwem powołań w Polsce. Był także czynnym uczestnikiem różnych gremiów europejskich, jeśli chodzi o duszpasterstwo powołań. Nie mówiąc o wielu różnych funkcjach i doświadczeniach, które niesie z ostatnich lat, jego świadectwo będzie cenne i ważne – podkreśla biskup Solarczyk.

Na temat towarzyszenia w rozeznawaniu powołania do życia zakonnego opowie siostra Anna Moszczyńska, Wikaria Generalna Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, wieloletnia odpowiedzialna za juniorat w zgromadzeniu.

Z kolei o wolontariacie misyjnym jako miejscu rozeznawania powołania głos zabierze ksiądz Marcin Dąbkowski SDS, który jest odpowiedzialny za Wolontariat Misyjny Salwator.

Gościem będzie także o. Tomasz Maniura OMI, duszpasterz młodzieży, założyciel Oblackiego Duszpasterstwa Młodzieży Niniwa, twórca wypraw rowerowych Niniwa Team, które wiodły przez 53 państwa na trzech kontynentach. Obecnie główny organizator Festiwalu Życia w Kokotku.

Głos zabierze również ks. dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA, który zaprezentuje Dzieło św. Piotra Apostoła, istniejące od 1889 roku. PDPA realizując program stypendialny AdoMiS (Adoptuj Misyjnych Seminarzystów) pomaga rozwiązywać problem kształcenia lokalnych powołań. W krajach misyjnych nie brakuje chętnych do seminariów, lecz najczęściej brak jest środków na ich utrzymanie.  (7 marca o godzinie 12.15)

Ogólnopolskie Kongregacje Referentów Powołaniowych odbywają się dwa razy w roku – jesienią i na wiosnę. Bierze w nich udział ponad 150 osób odpowiedzialnych za powołania na szczeblu diecezjalnym i zakonnym z całego kraju.

Spotkanie odbędzie się w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym „Dobre Miejsce”, Dewajtis 3, wejście A, 01-815 Warszawa.

 

źródło: radiowarszawa.com.pl

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH