Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Czy mamy jasność, co do misji diakonów w Kościele? Należą oni do duchowieństwa w świecie rodzinnym oraz wykonują swój zawód. Mają wiele do ofiarowania. Są to mężczyźni z powołaniem rodzinnym do służby Bogu i braciom, które jest oczywiste i potrzebne Kościołowi. Posługa w liturgii, posługa słowu oraz osobom najbardziej pokrzywdzonym znajdują się w centrum ich misji.

„Diakoni nie są drugą kategorią kapłanów. Stanowią część duchowieństwa i żyją swoim powołaniem w rodzinie i z rodziną. Są oddani służbie ubogim, którzy noszą w sobie oblicze Chrystusa cierpiącego. Są strażnikami służby w Kościele. Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie słowa oraz ubogim, stanowili życiodajny znak dla całego Kościoła”. 

 

źródło: Papieskie Video

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH