Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła


 Na początku listopada 2016 r. kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, udał się na pielgrzymkę  do dwóch afrykańskich krajów: Malawi i Zambii. Każdy czas spędzony w młodych wspólnotach kościelnych, do jakich należą  oba kraje, jest czasem „przerzucania mostów”. Ks. kardynał na spotkaniu w Lilongve postawił przed afrykańskim Kościołem  konkretne zadania wynikające z dokumentu Evangelii gaudium – ma to być zawsze nawrócenie i ewangelizacja. Mnie jako  księdza posługującego w Europie, w kraju od dziesięciu wieków katolickim, szczególnie poruszyły słowa o odpowiedzialności  kapłanów za misje. Po raz kolejny kard. Filoni przypomniał nam, prezbiterom, że nasze kapłaństwo nie może być inne niż  Chrystusowe. Nasz Pan jest wzorem czystości, ubóstwa i posłuszeństwa i w taki sposób miłuje Kościół – swoją oblubienicę. Być  kapłanem według serca Jezusowego – to kochać jak Jezus, myśleć jak Jezus i służyć jak Jezus. Te słowa są jakby esencją  przesłania z Evangelii gaudium (nr 81), gdzie papież Franciszek zaprasza, by oddać życie za Kościół, bo tak uczynił Dobry  Pasterz. Dla nas to oddawanie życia realizuje się w pokornej i cichej służbie, w dzieleniu się swoimi zdolnościami i talentami.  Nie możemy nie głosić, nie możemy uciekać od odpowiedzialności. Kapłan nie jest pracownikiem biura czy strukturalnej  instytucji. Kapłan uczestniczy w Boskim posłaniu.
 Kard. Filoni mówił zambijskim prezbiterom o doniosłości posługi ich poprzedników, czyli pierwszych misjonarzy 125 lat temu  zakładających misje w Rodezji. Współcześni misjonarze są kontynuatorami tej wielkiej spuścizny.
 Nasza praca w Papieskim Dziele św. Piotra Apostoła ma służyć budowaniu odpowiedzialności za Kościół powszechny w jego  wymiarze kapłańskim. Codzienna modlitwa i szacunek do powołania budują nie tylko obraz Kościoła. Realnie kładziemy  fundamenty do budowania Ciała Chrystusa – Kościoła.

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH