Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

 

Drodzy Przyjaciele Misji!

Czas Bożego Narodzenia, w którym radujemy się, że Syn Boży stał się jednym z nas, mobilizuje nas, aby tę prawdę zanieść do każdego człowieka. W bieżącym roku czynimy to, dziękując Bożej Opatrzności za stulecie Papieskiej Unii Misyjnej. Wraz z całą Dyrekcją Krajową Papieskich Dzieł Misyjnych, pragnę złożyć świąteczne życzenia słowami bł. o. Pawła Manny, założyciela Papieskiej Unii Misyjnej: „Waszą regułę niech stanowi treść tych pięciu słów: WSZYSTKO ZAWSZE TYLKO DLA BOGA”.
Niech wierność tej myśli będzie radością i siłą w czasie świąt, a także w każdym dniu duszpasterskiej pracy w roku 2017.

Z wyrazami duchowej więzi i darem modlitwy


ks. dr Maciej Będziński
sekretarz krajowy PDRW i PDPA

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH