Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Obecnie jest 217 kardynałów Kościoła powszechnego.

 W 1910 roku w Afryce było około 1 mln katolików, dziś jest ich ponad 170 mln.

Pozytywnie zweryfikowano już ponad 1.100 takich budynków.

Świątynia ma zostać ukończona w dwa lata.

„Wy, Afrykanie, jesteście teraz misjonarzami dla siebie”.

Przeniesione z Krakowa do Łodzi.

Kryzys powołań w Iraku.

Podstawowym wyzwaniem życia konsekrowanego jest dziś formacja.

Wakacje dla kleryków to nie tylko czas odpoczynku.

Wnioski z badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Georgetown.

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH