Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Małżonkowie Sergio i Domenica Bernardini (zmarli kolejno w 1966 i 1971 r.) żyli na wsi niedaleko Modeny w północnych Włoszech. Przez ponad pół wieku (52 lata) pożycia małżeńskiego wychowali dziesięcioro dzieci. Ośmioro z nich wybrało drogę życia zakonnego.

Zanim nasz przełożony, prałat Rugambwa, wyśle list z podziękowaniem w imieniu wszystkich sekretariatów generalnych Papieskich Dzieł Misyjnych, przyjmij kilka słów mojego osobistego podziękowania za wspaniałe dzieło animacji misyjnej

Raport z działalności Wyższego Seminarium Duchownego św. Jana Vanneya w Moramanga na Madagaskarze w roku akademickim 2014/2015. Drodzy pracownicy Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła w Polsce. 

W dniu 1 października 2014 r. Papieskie Dzieła Misyjne rozpoczynają drugi rok akcji o nazwie AdoMiS, czyli Adoptuj Misyjnych Seminarzystów. U źródła tej inicjatywy leży troska o przyszłych kapłanów w krajach misyjnych.

W każdy poniedziałek po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w naszym Wyższym Seminarium Duchownym św. Jana Marii Vianneya w diecezji Moramanga na Madagaskarze organizowane jest spotkanie diecezjalne. 

W 2014 roku mija 125 lat od założenia Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła (PDPA).  Z tej okazji PDPA przygotowało książkę "Joanna Bigard - matka misyjnych seminarzystów"

W Peru wakacje rozpoczynają się wraz z nowym rokiem kalendarzowym, czyli w styczniu. Po dwóch miesiącach odpoczynku uczniowie i studenci wracają do nauki.

Róże Żywego Różańca z parafii św. Jana Chrzciciela w Łącku (diec. tarnowska) odczytały zaproszenie Pauliny Jaricot, założycielki Żywego Różańca i włączyły się w pomoc Kościołowi misyjnemu

Brak książek, wyposażenia, narzędzi pracy, studni, walące się budynki i zapadające dachy to rzeczywistość wielu seminariów na terenach misyjnych. Dochodzi do tego konieczność codziennego utrzymania seminarzystów...

Czas Adwentu i miesiąc grudzień, to zakończenie roku akademickiego dla kleryków z seminarium w Iquitos. W dniach od 16-19 grudnia, klerycy przeżywali swoje rekolekcje, które poprowadził ks. Paweł Stanios. Rozważania rekolekcyjne były prowadzone w duchu ćwiczeń ignacjańskich.

Misyjny Bukiet

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH