Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Zapraszam do przeczytania informacji o wzrastaniu do kapłaństwa młodych kleryków z Moramanga na Madagaskarze. Zanim zostaną kapłanami, tak żyją.

Adopcja misyjnych seminarzystów to troska o tych, którzy mają zanieść Ewangelię po krańce świata. W ostatnich tygodniach zwróciliśmy się z prośbą o modlitwę i wsparcie kleryków misyjnych do wszystkich księży seniorów. Przez całe kapłańskie życie troszczyli się o duszpasterstwo, teraz swoim cierpieniem, chorobą i czasem osamotnieniem proszą Pana Żniwa o nowych pracowników ewangelizacji.

Już od kilku lat Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła wspiera te same wspólnoty seminaryjne w ramach projektu AdoMiS, Misyjny Bukiet oraz dzięki zaangażowaniu wielu grup wspierających powołania w krajach misyjnych. Z tzw. “misyjnym opóźnieniem” pragnę zaprezentować kilka informacji z Wyższego Seminarium Duchownego im. Św. Augustyna w Iquitos w Peru.

 Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła w centrum stawia troskę o powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego w młodych Kościołach na terenach misyjnych. Bez obecności lokalnych kapłanów nie można bowiem mówić o prawdziwym wzroście miejscowego Kościoła. 

Misyjny Bukiet

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH