Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

28 sierpnia b.r. w Ułan Bator święcenia kapłańskie przyjął ks. Joseph Enkh, pierwszy miejscowy kapłan w Mongolii. Uroczystości poprzedziła nowenna we wszystkich mongolskich kościołach.

Trwa trzecia edycja programu AdoMiS  "Adoptuj Misyjnych Seminarzystów". AdoMiS to nasz wsparcie modlitewne i finansowe tych, którzy chcą zostać kapłanami w krajach misyjnych.

Troska o powołania w krajach misyjnych to zadanie nie tylko Papieskich Dzieł Misyjnych, ale każdego wierzącego. Szczególnie w tych dniach wielu kapłanów z naszej Ojczyzny dziękuje za dar sakramentu święceń.

Sprawa formacji kapłanów jest niezwykle ważna. Dlatego temat ten towarzyszył spotkaniu odpowiedzialnych za formację na Madagaskarze.

Małżonkowie Sergio i Domenica Bernardini (zmarli kolejno w 1966 i 1971 r.) żyli na wsi niedaleko Modeny w północnych Włoszech. Przez ponad pół wieku (52 lata) pożycia małżeńskiego wychowali dziesięcioro dzieci. Ośmioro z nich wybrało drogę życia zakonnego.

Zanim nasz przełożony, prałat Rugambwa, wyśle list z podziękowaniem w imieniu wszystkich sekretariatów generalnych Papieskich Dzieł Misyjnych, przyjmij kilka słów mojego osobistego podziękowania za wspaniałe dzieło animacji misyjnej

Raport z działalności Wyższego Seminarium Duchownego św. Jana Vanneya w Moramanga na Madagaskarze w roku akademickim 2014/2015. Drodzy pracownicy Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła w Polsce. 

W dniu 1 października 2014 r. Papieskie Dzieła Misyjne rozpoczynają drugi rok akcji o nazwie AdoMiS, czyli Adoptuj Misyjnych Seminarzystów. U źródła tej inicjatywy leży troska o przyszłych kapłanów w krajach misyjnych.

W każdy poniedziałek po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w naszym Wyższym Seminarium Duchownym św. Jana Marii Vianneya w diecezji Moramanga na Madagaskarze organizowane jest spotkanie diecezjalne. 

W 2014 roku mija 125 lat od założenia Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła (PDPA).  Z tej okazji PDPA przygotowało książkę "Joanna Bigard - matka misyjnych seminarzystów"

Misyjny Bukiet

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH