Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Swoją opieką możecie objąć przyszłych kapłanów, zakonników i siostry zakonne w młodych Kościołach.

Prezentujemy spot promujący misyjny krzyżyk dla bierzmowanych. Będzie on pomocny przy wprowadzaniu bierzmowanych w ideę misyjnego krzyżyka oraz udział w akcji AdoMiS.

Na zakończenie Rekolekcji dla młodzieży w parafii pw. bł. Annuarity w Radomiu ks. bp. Piotr Turzyński udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży III klasy Gimnazjum.

W parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Bojanicach 5 marca 2017 r. bp diecezji świdnickiej Adam Bałabuch udzielił 27 kandydatom sakramentu bierzmowania. Młodzież przyjęła misyjne krzyże z napisem na rewersie „Idźcie i głoście”. 

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła proponuje bierzmowanym, aby włączyli się w pomoc dla powołanych na terenach misyjnych. Będzie ona wyrazem ich wdzięczności za dary Ducha Świętego.

Od 2014 Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła w Polsce wydaje elektroniczną wersję materiałów formacyjnych dla katechetów i kapłanów pracujących z młodzieżą, która pragnie przyjąć sakrament bierzmowania.

O. Marcin Zaguła, misjonarz pracujący w Burkina Faso i na Wybrzeżu Kości Słoniowej

  Krótki film, przedstawiający ideę krzyżyka misyjnego dla bierzmowanych.  

  Każdy bierzmowany może wspomóc seminarzystów w krajach misyjnych - kupując krzyżyk, z którego każda złotówka zasili ich budżet.

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH