Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

W sakramencie bierzmowania otrzymaliście moc Ducha Świętego. Obdarowani męstwem zostaliście posłani, aby wszędzie być świadkami Chrystusa i na co dzień żyć wiarą w Niego, dzielić się nią z innymi i zawsze jej bronić.  
Bierzmowanie to wielkie zobowiązanie, o którym będą wam przypominać krzyże, które za chwilę każdy z was otrzyma. Na tle kuli ziemskiej została umieszczona postać ukrzyżowanego Pana Jezusa, na odwrocie zaś słowa: „Idźcie i głoście”. Oznacza to, że jesteście posłani, aby wszędzie, każdego dnia głosić Chrystusową Ewangelię słowem i czynem.


Możecie też pomóc konkretnym osobom. Te krzyże przygotowało dla was Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła, które obejmuje opieką seminarzystów i przygotowujących się do życia zakonnego na terenach misyjnych. Ci młodzi chłopcy i dziewczęta, niemalże wasi rówieśnicy, czekają na waszą pomoc w realizacji swoich marzeń o kapłaństwie czy życiu zakonnym. Powinna się ona wyrażać poprzez pamięć w modlitwie oraz materialną troskę na miarę waszych możliwości. Swoją opieką możecie objąć przyszłych kapłanów, zakonników i siostry zakonne w młodych Kościołach.


Doskonałym przykładem takiej postawy jest św. Teresa od Dzieciątka Jezus, bardzo młoda patronka misji. Po wstąpieniu, w wieku 15 lat, do kontemplacyjnego klasztoru karmelitańskiego w Lisieux, fizycznie oddzieliła się od świata. Duchowo jednak, poprzez modlitwę i życie w wierności Panu Bogu, dotarła aż na krańce świata. Bardzo skutecznie wspierała dwóch przyszłych misjonarzy, którzy później podjęli pracę misyjną w Afryce i w Azji.

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH