Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Drodzy Duszpasterze i Katecheci,

przygotowując młodzież do bierzmowania, jako pamiątkę, wybraliście krzyż misyjny proponowany przez Papieskie Dzieła Misyjne.


Proponujemy Wam konspekt katechezy na temat Krzyż – przypomnienie i umocnienie na drodze misyjnej każdego chrześcijanina. Konspekt wraz z załącznikami może posłużyć jako pomoc w przygotowaniu młodzieży do bierzmowania i przyjęcia misyjnego krzyża.

Do pobrania są również słowa, które można skierować do bierzmowanych bezpośrednio przed wręczeniem im krzyży.

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami formacyjnymi dla kandydatów do bierzmowania. Materiały te obejmują dziewięć miesięcy przygotowania (nowenna przed sakramentem). W ich skład wchodzi:

  • konferencja dla rodziców
  • konferencja dla młodzieży
  • nabożeństwo, spotkanie w małej grupie i plik video

Tematyką spotkań jest tajemnica Krzyża, który jest znakiem Zbawienia i posłania w Kościele. Ten rodzaj pomocy duszpasterskiej doskonale wpisuje się we współpracę misyjną, ale także może pomóc w zrozumieniu rangi przyjmowanego sakramentu bierzmowania. 
MISYJNY KRZYŻ DLA BIERZMOWANYCH
Konspekt katechezy/spotkania z kandydatami do bierzmowania

•    

Temat:
Krzyż – przypomnienie i umocnienie na drodze misyjnej każdego chrześcijanina.

Cel główny:
Ukazanie znaczenia krzyża jako drogi, umocnienia i przypomnienia o misyjnej odpowiedzialności każdego chrześcijanina.

Cele szczegółowe:
•    Uczniowie wyjaśniają znaczenie krzyża jako drogi, którą muszą podążać jako chrześcijanie: drogi wierności i drogi do zmartwychwstania.
•    Uczniowie uzasadniają znaczenie krzyża jako umocnienia w życiu codziennym i w dawaniu świadectwa wiary, czyli braniu odpowiedzialności za głoszenie ewangelii.
•    Uczniowie wyjaśniają znaczenie krzyża jako znaku przypominającego chrześcijanom, że na mocy chrztu i bierzmowania są odpowiedzialni za głoszenie Bożego zbawienia ludziom wszystkich kultur i narodów.

Potrzebny sprzęt i materiały dydaktyczne:
•    sprzęt umożliwiający odtworzenie pliku mp3 i pliku audio
•    piosenka „Nie zdejmę krzyża z mojej ściany”


•   


•    relacja misjonarza


•  


•  
•  

•  

 

 

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH