Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

 

W parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Bojanicach 5 marca 2017 r. bp diecezji świdnickiej Adam Bałabuch udzielił 27 kandydatom sakramentu bierzmowania. Młodzież przyjęła misyjne krzyże z napisem na rewersie „Idźcie i głoście”. Umocnieni Duchem Świętym, włączyli się w misyjne dzieło Kościoła i w pomoc seminarzystom w krajach misyjnych.

Prezentujemy krótkie świadectwo księdza proboszcza Macieja Martynka. Jego otwartość na sprawy misji zaowocowała zaangażowaniem bierzmowanych z jego parafii w akcję Adoptuj Misyjnych Seminarzystów.

„Bardzo się cieszę, że mogliśmy włączyć się w akcję AdoMiS, ponieważ wiele razy zastanawiałem się, jak można w prosty sposób nauczyć się wspierać dzieła misyjne. Zawsze za wzór stawiam sobie św. Tereskę od Dzieciątka Jezus, która nie mogła wyjechać, ale całym sercem wspierała misje. O akcji AdoMiS dowiedziałem się z czasopisma „Misje Dzisiaj”, które co miesiąc dociera do naszej parafii. Zawsze chciałem, aby młodzież poznała działalność misyjną Kościoła. Często prowadziłem katechezy i mówiłem o potrzebach Kościoła powszechnego.

Krzyże zostały wręczone młodzieży w czasie drogi krzyżowej prowadzonej przez ojca rekolekcjonistę. Mam świadomość, jak krucha jest dzisiaj wiara młodych ludzi. Może na świadectwa młodych jest jeszcze za wcześnie, ale proszę o modlitwę w ich intencji, aby odkryli drogę powołania. Myślę, że może się to stać przykładem dla wszystkich parafii, które chcą zachęcić młodzież do działania, aby ich życie stawało się związane z wiarą. Trzeba więc wręczać krzyże misyjne ze słowami Idźcie i głoście”.

Ks. proboszcz Maciej Martynek,
Parafia pw. NMP Częstochowskiej w Bojanicach,
diec. świdnicka

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH