Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła proponuje bierzmowanym, aby włączyli się w pomoc dla powołanych na terenach misyjnych. Będzie ona wyrazem ich wdzięczności za dary Ducha Świętego. PDPA przygotowało dla nich specjalny krzyżyk - pamiątkę bierzmowania. Ma on na co dzień przypominać o odpowiedzialności za przekazywanie daru wiary. Złotówka ze sprzedaży każdego krzyżyka zostanie przeznaczona na fundusz wspierający seminarzystów i nowicjuszy w krajach misyjnych.


Opis krzyżyka

 Metalowy krzyż z postacią Chrystusa - długość ramion 8,5 x 6,5 cm. Na przecięciu ramion umieszczona jest kula ziemska, a na odwrocie na poprzecznej belce napis "Idźcie i głoście".


"Idźcie i głoście" - nakaz misyjny wyrażony w tych słowach dotyczy każdego ochrzczonego - ten, kto otrzymał dary Ducha Świętego, jest odpowiedzialny za ewangelizowanie świata.


Kula ziemska na przecięciu ramion przypomina o powszechności zbawienia - Jezus Chrystus umarł za wszystkich.


"Przez bierzmowanie jesteśmy umocnieni Jego darami, aby coraz dojrzalej świadczyć o Ewangelii. Tak więc to Duch miłości ożywia misję: pobudza nas, byśmy wychodzili poza siebie, szli i ewangelizowali" - Benedykt XVI.

 

"Bierzmowanie jest ważne dla chrześcijanina; daje nam moc, by bronić wiary i odważnie szerzyć Ewangelię" - Franciszek

Sklep Papieskich Dzieł Misyjnych

 

 

 

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH