Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła     Już za kilka dni, 1 października, we wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji, ruszy piąta edycja programu stypendialnego AdoMiS. Polega on na pomocy zarówno duchowej, jak i materialnej seminarzystom w krajach misyjnych.
     „AdoMiS stał się pewnym stylem życia polegającym na pomocy Kościołowi na misjach. Od pięciu lat w Papieskich Dziełach Misyjnych realizujemy akcję wspierania młodych powołań w krajach misyjnych. Dziś można już mówić o owocach tej inicjatywy, którymi są kolejne święcenia kapłańskie w Peru i na Madagaskarze” – informuje ks. Maciej Będziński z PDM.
     „Widzimy z jakimi trudnościami boryka się nasz Biskup, kiedy zaczyna się rok formacyjny. Podejmuje on wiele działań na rzecz utrzymania seminarium, które nie są wystarczające. Zawsze brakuje środków na pomoce naukowe. Dlatego dziękujemy z góry za pomoc w utrzymaniu naszego seminarium. Niech Bóg Wszechmogący wynagrodzi Wam podwójnie to, co dla nas czynicie” - Mathieu Fiandrianana, seminarzysta III roku WSD  św. Jana Marii Vianneya w Moramanga na Madagaskarze.
     W akcji można wziąć udział grupowo lub indywidualnie. Inicjatywę tę wpierają cyklicznie swoimi ofiarami róże różańcowe, katecheci, koła misyjne, grupy Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. Są też stali członkowie programu AdoMiS.
     Osoby indywidualne przekazują na ten cel fundusze zebrane na przykład podczas swoich urodzin, jubileuszu, jałmużnę z dnia pogrzebu, neoprezbiterzy z uroczystości prymicyjnych i nowożeńcy ze ślubu (zamiast kupować kwiaty bliscy składają pieniądze na wsparcie misji). Także ze sprzedaży misyjnego krzyżyka dla bierzmowanych (zaprojektowanego przez PDM) złotówka przekazywana jest na AdoMiS.
     Do wsparcia duchowego nowych powołań na misjach zaproszone są też osoby chore, księża emeryci oraz klerycy. Więcej informacji na http://www.adomis.missio.org.pl/.
     Dotychczas Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce wsparły głównie dwa seminaria (w Peru w wikariacie apostolskim Iquitos oraz na Madagaskarze w diecezji Moramanga) kwotami: 2013 – 51 747,31 USD, 2014 – 53 598,20 USD, 2015 – 57 964,32 USD, 2016 – 60 988,76 USD, 2017 – 57 852,12 USD.

mk/pdm

 

 

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH