Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

 Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła otacza opieką niższe i wyższe seminaria diecezjalne i zakonne oraz nowicjaty na terenach misyjnych, czyli podlegających Kongregacji Ewangelizacji Narodów (KEN). W miarę możliwości i potrzeb pomaga również niektórym seminariom na terenach, które nie podlegają Kongregacji. 

 

PDPA zebrane fundusze przeznacza na:

 

A. Pomoc zwyczajną

   - formację kleryków na terenach misyjnych w seminariach wyższych i niższych;

   - formację osób zakonnych w domach formacyjnych na terenach misyjnych.

 

B. Projekty specjalne

   - budowę, rozbudowę i modernizację budynków seminaryjnych na terenach misyjnych.

 

     W roku 2012 PDPA przeznaczyło pomoc finansową dla 770 seminariów:

     - 460 seminariów niższych (w tym 1 nie podlegającego KEN)

     - 364 seminariów wyższych (w tym 20 nie podlegających KEN).

 

    Podział według kontynentów możesz zobaczyć na załączonej poniżej tabeli. 

     PDPA w roku 2012 objęło opieką łącznie 72 825 seminarzystów (47 143 z seminariów niższych, 4 184 z seminariów propedeutycznych oraz 21 498 z seminariów wyższych) oraz 3 791 nowicjuszek i 1 932 nowicjuszy. 

     W roku 2013 PDPA mogło pospieszyć jedynie z pomocą zwyczajną. Po raz pierwszy w historii nie wystarczyło funduszy na projekty specjalne. 

 

Dołączone pliki:

Pomoc dla seminariów 2012 /doc/

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH