Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Rektor: ks. Zbigniew Stanisław Rembała

Liczba kleryków: 16 (8 na filozofii i 8 na teologii)

Liczba formatorów: 2 

 

Seminarium znajduje się na terenie wikariatu apostolskiego Iquitos powstałego w 19

Biskup: Miguel Olaortua Laspra OSA (augustianin)

Powierzchnia: 100 041 km2

Ludność: 1 097 000 ? w tym 931 780 katolików

 

     Na terenie wikariatu znajduje się 14 parafii, w których pracuje 18 kapłanów diecezjalnych i 18 kapłanów zakonnych. Ponadto obecnych jest 41 zakonników oraz 53 siostry zakonne. Kościół prowadzi tu 17 placówek edukacyjnych oraz 25 ośrodków charytatywnych. W ciągu roku przyjęło tu chrzest 4 860 osób. Ponadto na terenie wikariatu znajduje się 38 kościołów i stacji misyjnych.

 

Wywiad z ks rektorem seminarium w Iquitos

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH