Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła otacza opieką niższe i wyższe seminaria diecezjalne i zakonne oraz nowicjaty na terenach misyjnych, czyli podlegających Kongregacji Ewangelizacji Narodów (KEN). W miarę możliwości i potrzeb pomaga również niektórym seminariom na terenach, które nie podlegają Kongregacji. 

Rektor: ks. Zbigniew Stanisław Rembała

Liczba kleryków: 16 (8 na filozofii i 8 na teologii)

Liczba formatorów: 2 

 

Seminarium znajduje się na terenie wikariatu apostolskiego Iquitos powstałego w 1945 r. 

Rektor: ks. Gabriel Randrianantenaina

Liczba seminarzystów: 48 

Liczba formatorów: 3

Seminarium znajduje się na terenie diecezji Moramanga powstałej w 2006 r. 

Biskup diecezji: Gaetano Di Pierro SCI (sercanin)

Powierzchnia: 12 064 km2

Ludność: 465 tys. w tym 180 100 katolików.

Misyjny Bukiet

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH