Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

 

 

Trzy kroki adopcji: 

1. Każdego dnia pomódl się za adoptowanych seminarzystów.

2. Wybierz formę pomocy finansowej, która Ci odpowiada:

  a. adopcja stała - wpłacasz zadeklarowaną sumę (może być indywidualna lub grupowa),

  b. adopcja jednorazowa - wpłacasz dowolną sumę w dowolnym czasie (może być indywidualna lub grupowa),

  c. adopcja okazjonalna - wpłacasz w miarę możliwości (może być indywidualna lub grupowa).

Adopcji grupowej podejmują wspólnoty lub grupy znajomych, m.in. koła kleryckie oraz róże różańcowe.

3. Wypełnij deklarację i przyślij ją do nas. Pieniądze prześlij 

    na podane konto. Możesz posłużyć się załączonym drukiem 

    lub wypełnić wersję elektroniczną 

 

Zachęć innych do przyłączenia się do akcji AdoMiS!

 

 

 

 

 

 

Misyjny Bukiet

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH