Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

 

 

 

Trzy kroki adopcji:

  1. Każdego dnia pomódl się za adoptowanych seminarzystów
  2. Wybierz formę pomocy finansowej, która Ci odpowiada:
    • adopcja stała - wpłacasz zadeklarowaną sumę (może być indywidualna lub grupowa),
    • adopcja jednorazowa - wpłacasz dowolną sumę w dowolnym czasie (może być indywidualna lub grupowa),
    • adopcja okazjonalna - wpłacasz w miarę możliwości (może być indywidualna lub grupowa).

Adopcji grupowej podejmują wspólnoty lub grupy znajomych, m.in. koła kleryckie oraz róże różańcowe.

      3.Wypełnij deklarację i przyślij ją do nas.

 

Darowiznę prześlij na podane konto. Możesz posłużyć się załączonym drukiem lub wypełnić wersję elektroniczną

Konto bankowe: PKO BP SA I/0 Warszawa 72 1020 1013 0000 0102 0002 7169

 

Zachęć innych do przyłączenia się do akcji AdoMiS!

 

 

 

 

 

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH