Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Celem sympozjum jest jak najszersze spojrzenie na kapłaństwo nie tylko z perspektywy samych księży, ale i zmian zachodzących we współczesnym świecie i Kościele.

Od 15 lat w kraju trwa poważny kryzys ekonomiczny, polityczny oraz społeczny.

Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza będą przekazywać 1% zysku ze sprzedaży koszul kapłańskich i komeż na formację kleryków z krajów misyjnych.

Ilość święceń na tych dwóch kontynentach rekompensuje nawet spadki w Europie i Ameryce Północnej.

Rozpoczęcie przygotowań do Światowego Dnia Modlitw o Powołania.

Chrystus Zmartwychwstał! Kochani Przyjaciele Papieskich Dzieł Misyjnych.

Odpowiada rektor WSD - ks. Mariusz Jagielski.

W Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów kapłan zajmie się m.in. formacją misyjną formatorów w seminariach misyjnych.

Ogólnopolskie Seminarium Duchowne dla Starszych Kandydatów do Święceń funkcjonuje od września 2019 r.

Liturgia będzie sprawowana w niedzielę 14 marca w bazylice św. Piotra w Watykanie.

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH