Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

„Misyjny Bukiet” to inicjatywa Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, która wspiera misyjnych seminarzystów. Zaproszenie do niej kierujemy do szerokiego grona odbiorców: księży diakonów, sióstr zakonnych i zakonników składających śluby oraz do nowożeńców i jubilatów. Zachęcają oni zaproszonych gości, aby na uroczystość zamiast kwiatów  lub innych pięknych, ale przemijających prezentów – przynieśli dar modlitwy i drobną ofiarę dla kleryków w krajach misyjnych. Jest to wyraz wdzięczności za dar życia, a także za dar powołania kapłańskiego lub małżeńskiego.
Kwiaty zwiędną, a ofiara – zarówno duchowa, jak i materialna – będzie wielkodusznym wsparciem na drodze do realizacji powołania.
W dniu uroczystości kwotę przeznaczoną na kwiaty goście mogą włożyć do przygotowanej specjalnie na tę okazję koperty lub puszki, które można zamówić w Papieskich Dziełach Misyjnych.

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH