Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

W Instytucie Cervantesa w Madrycie uroczyście otwarto Rok Diego de Pantoji, hiszpańskiego jezuity i misjonarza w Chinach. Był on towarzyszem o. Matteo Ricciego i kluczową postacią w przybliżaniu Europie kultury tego dalekowschodniego kraju.

Diego de Pantoja urodził się w 1571 roku. W wieku 18 lat wstąpił do nowicjatu jezuitów w Toledo. W 1596 r. wyruszył na Daleki Wschód. Cztery lata później dotarł do Chin, gdzie przyłączył się do misji, którą prowadził Matteo Ricci SJ. Obydwaj udali się do Pekinu i uzyskali pozwolenie cesarza na pozostanie w mieście.

Diego de Pantoja, podobnie jak Matteo Ricci, był zwolennikiem ewangelizacji, która poznaje i szanuje kulturę, zwyczaje i tradycje innych narodów. Dzięki takiej postawie szerzył z powodzeniem chrześcijaństwo oraz cieszył się szacunkiem miejscowych władz. Z powodu napięć między misjonarzami a cesarzem ostatecznie musiał opuścić kraj. Zmarł w Makao w 1618 roku.

Diego de Pantoja spędził w Chinach 21 lat. Nauczył się bardzo szybko języka, a nawet opracował metodę jego nauczania. Przybrał imię Páng Dí’é i ubierał się na sposób uczonych chińskich. Opublikował w Pekinie 9 dzieł, które napisał po chińsku.

Jego wielką zasługą było przybliżenie Chin Zachodowi. W 1602 r. wysłał prowincjałowi Toledo list, w którym opisał geografię, historię, kulturę i system rządów w Chinach. List ten stał się bardzo szybko prawdziwą rozprawą o Chinach znaną nie tylko w Hiszpanii, ale także w innych krajach, dzięki tłumaczeniom na francuski, niemiecki, łacinę i angielski. Jest to jeden z najpełniejszych opisów Chin, jakiego dokonał Europejczyk.

Program roku jubileuszowego przewiduje m. in. koncert na placu Tiananmen w Pekinie oraz międzynarodowe sympozjum poświęcone jezuicie i jego roli w relacjach chińsko-europejskich.

Żródło: KAI

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH