Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

MODLITWA BREWIARZOWA W SEMINARIUM REDEMPTORIS MATER, FOT. DENVER CATHOLIC
MODLITWA BREWIARZOWA W SEMINARIUM REDEMPTORIS MATER, FOT. DENVER CATHOLIC

W Tokio powstanie międzynarodowe seminarium misyjne Drogi Neokatechumenalnej. Poinformował o tym list prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Seminarium będzie podporządkowane bezpośrednio Kongregacji. Abp Tarcisio Kikuchi otrzymał list od kard. Fernando Filoniego, który jednostronnie zapowiedział, że seminarium Redemptoris Mater powstanie w Tokio. Do listu dołączone były statuty placówki, z których wynika, że ma ona „przygotowywać wiernych z Drogi Neokatechumenalnej do kapłaństwa dla ewangelizacji Azji”.
Seminarium Redemptoris Mater istniało już w Japonii w latach 1990-2009 w diecezji Takamatsu jako instytucja diecezjalna. Zostało jednak zamknięte po konflikcie z miejscowymi katolikami świeckimi wokół obciążeń finansowych, jakie musieli ponosić. Na tym tle doszło do sporu z miejscowym biskupem Satoshim Fukahorim oraz do późniejszego konfliktu Drogi Neokatechumenalnej z episkopatem Japonii. Biskupi wskazywali, że styl Drogi nie wpisuje się w lokalną kulturę i program duszpasterski tamtejszego Kościoła. Z kolei przedstawiciele Drogi wskazywali, iż miejscowy Kościół bardzo akcentuje dialog z innymi kulturami i religiami. Poprzez bezpośrednią ingerencję i pomoc papieża Benedykta XVI, w 2009 r. episkopat doprowadził do przeniesienia seminarium Redemptoris Mater z Takamatsu do Rzymu, wraz z jego rektorem, bp Peterem Takaaki Hirayamą, emerytowanym ordynariuszem Oita.
W grudniu 2010 r. doszło w Watykanie do ponownego spotkania z udziałem papieża Benedykta XVI, pięciu biskupów japońskich oraz przedstawicieli Kurii Rzymskiej, na którym postanowiono, że należy rozwijać dialog Drogi Neokatechumenalnej z biskupami, tak aby jej styl był bardziej zgodny ze wskazaniami ordynariuszy diecezji. Jednocześnie Stolica Apostolska postanowiła, iż Droga Neokatechumenalna ma nadal kontynuować swą misję w Japonii.

 

źródło: KAI

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH