Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papież: módlmy się razem za księży.

Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.
Zmęczenie kapłanów? Wiecie ile razy o tym myślę?
Księża z ich cnotami i wadami pełnią swą posługę na różnych obszarach.
W obliczu tak wielu otwartych wyzwań nie mogą zatrzymać się po doznanym rozczarowaniu.
W takich chwilach dobrze jest pamiętać o tym, że ludzie kochają swoich pasterzy, potrzebują ich i ufają im.
Módlmy się razem za księży, którzy w trudzie i samotności wypełniają swą posługę duszpasterską, by doświadczyli wsparcia i pocieszenia z przyjaźni z Panem i z braćmi.

Źródło: Vatican News

misjonarz w Burundii

Fot: ks. Tomasz Atłas

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH