Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Logo Nadzwyczajnego Miesiąca Pażdziernika 2019Nadzwyczajny rok nadzwyczajnych wyzwań
W nowym roku duszpasterskim i formacyjnym snujemy plany na przyszłość, choć dla PDPA takie plany wyznaczył już Ojciec Święty Franciszek ogłaszając październik 2019 r. Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Cały Kościół odnawia w sobie ożywczą moc Ducha Świętego, która sprawia, że tam, gdzie głoszona jest Ewangelia, jest zawsze młodość i entuzjazm wiary. PDPA zrodziło się w sercu wspólnoty wiernych zatroskanych o nowe powołania kapłańskie i zakonne na terytoriach misyjnych. Ciągle jednak brakuje zwiastunów Dobrej Nowiny na misjach, ale także na Starym Kontynencie odczuwamy już brak duchownych. Oczywiście, nie może nas to załamywać czy zniechęcać, bo Pan sam zatroszczy się o swój lud, choć naszym powołaniem i naszą drogą odpowiedzialności jest wołanie o nowe święte powołania zarówno w naszym kościele, jak i na misjach. Papież Franciszek przypomniał o tym w następujących słowach: W adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium, zbierając owoce XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, zwołanego, aby zastanowić się nad nową ewangelizacją dla przekazu wiary chrześcijańskiej, pragnąłem ponownie przedstawić całemu Kościołowi takie pilne powołanie: „Jan Paweł II zachęcił nas do uznania, że «należy troszczyć się żywo o przepowiadanie» skierowane do tych, którzy stoją
z dala od Chrystusa, «gdyż jest to pierwsze zadanie Kościoła». Działalność misyjna «stanowi także dziś największe wyzwanie dla Kościoła», a «sprawa misji winna być na pierwszym miejscu». Co by się stało, gdybyśmy rzeczywiście potraktowali te słowa na serio? Po prostu uznalibyśmy, że działalność misyjna stanowi paradygmat każdego dzieła Kościoła”(11).
Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, do którego już teraz się przygotowujemy, może być dla nas szczególnym impulsem do odświeżenia tych wspólnot, które zatraciły swój zapał. Stąd też jako Sekretariat Krajowy PDPA zachęcamy do:
– cotygodniowej modlitwy w intencji powołanych (znajdziesz ją na www.pdpa.missio.org.pl)
– czytania prasy misyjnej (Misje Dzisiaj, art. na stronie 23)
– korzystania z odpustów związanych z uczestnictwem w formacji w tym Dziele
– adopcji misyjnych seminarzystów w projekcie AdoMiS
– zbierania funduszy materialnych na tworzenie stypendiów dla utrzymania kleryków w krajach misyjnych
Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny – ogłoszony w stulecie dokumentu Maximum illud – pokazuje nowy kontekst misyjnej współpracy. Otwierają się przed nami współczesne perspektywy misyjnego zaangażowania. Ten sam Duch posyła nas z tą samą Ewangelią w nowe przestrzenie codziennego życia człowieka.
Zwracam się do wszystkich Przyjaciół i Sympatyków PDPA: niech nasze serca, szczególnie w tym roku, biją wspólnym rytmem troski o kapłanów i kleryków na misjach.

Ks. dr Maciej Będziński
Sekretarz krajowy PDPA

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH