Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

 Papież Franciszek

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny – październik 2019 r.


Z okazji 100. rocznicy wydania Listu apostolskiego papieża Benedykta XV Maximum Illud papież Franciszek ogłosił październik 2019 r. Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym.


Temat Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego


Na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny Ojciec Święty wybrał temat „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji na świecie”. Rozbudzanie świadomości missio ad gentes i wzmocnienie odpowiedzialności za głoszenia Ewangelii z nowym entuzjazmem to tematy, które łączą duszpasterską troskę papieża Benedykta XV z Maximum Illud z misyjną witalnością wyrażoną przez papieża Franciszka w adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium: „Działanie misyjne jest paradygmatem każdego dzieła Kościoła” (EG 15).


Jak przeżyć Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny?


Są cztery wymiary określone przez papieża Franciszka, aby jak najpełniej przygotować się do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego:
1. Osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, poprzez Eucharystię, słowo Boże oraz modlitwę osobistą i wspólnotową;
2. Świadectwo – misjonarze, męczennicy i wyznawcy wiary jako wyraz Kościoła rozproszonego po całym świecie;
3. Formacja misyjna – biblijna, katechetyczna, duchowa i teologiczna;
4. Misyjna dobroczynność.

 

Źródło: www.october2019.va

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH