Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła


Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła proponuje bierzmowanym, aby włączyli się w pomoc dla powołanych na terenach misyjnych. To wyraz wdzięczności za dary Ducha Świętego.
Przygotowaliśmy specjalny krzyżyk - pamiątkę bierzmowania. Ma on przypominać na co dzień o odpowiedzialności za przekazywanie daru wiary.Dochód ze sprzedaży krzyży przeznaczony jest na wsparcie seminariów i nowicjatów na terenach misyjnych.


Włącz się w pomoc!


SKLEP Missio-Polonia

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH