Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Księża orioniści proszą o modlitwę za chorego kleryka Michała Łosa FDP, któremu bp Marek Solarczyk udzieli w przyspieszonym trybie święceń diakonatu i kapłańskich. Kleryk Michał Łos FDP, który przebywa w ciężkim stanie na oddziale onkologicznym w szpitalu w Warszawie, złożył 23 maja śluby wieczyste w Zgromadzeniu Zakonnym Małe Dzieło Boskiej Opatrzności.

Pochodzi z Dąbrowy Tarnowskiej z diecezji tarnowskiej. Jest klerykiem ostatniego roku Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (SAC) w Ołtarzewie, gdzie uczą się również przyszli orioniści.

Choroba rozpoczęła się w tym roku przed Wielkanocą i bardzo szybko postępowała. Trudne leczenie osłabiło chorego. Dlatego zdecydowano o przyspieszeniu ślubów zakonnych i święceń.

- Michał bardzo chce zostać kapłanem i odprawić chociaż jedną Mszę św. - mówi prowincjał ks. Krzysztof Miś.

Na uroczystości w szpitalu obecni byli wicegenerał orionistów ks. Oreste Ferrari, radca generalny ks. Fernando Fornerod, prowincjał ks. Krzysztof Miś, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Księży Orionistów ks. Tomasz Wiśniewski, sekretarz prowincjalny ks. Michał Szczypek, ks. Antoni Wita FDP i ks. Kazimierz Baranowski FDP oraz rodzina kleryka.

Ceremonia odbyła się na oddziale onkologicznym. Kleryk Michał złożył na ręce wicegenerała zgromadzenia ślub czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i szczególnej wierności papieżowi.

24 maja z rąk biskupa pomocniczego warszawsko-praskiego bp. Marka Solarczyka przyjmie święcenia diakonatu i prezbiteratu. Święcenia dobywają się w nadzwyczajnym trybie. Zezwolił na nie papież Franciszek, odpowiadając na prośbę przełożonego generalnego orionistów.

 

 

Źródło: JOANNA JURECZKO-WILK/GOŚĆ

FOTO: ARCHIWUM KSIĘŻY ORIONISTÓW

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH