Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Wszyscy słyszeliśmy o możliwości adopcji dzieci z krajów misyjnych. A czy można troszczyć się o kleryków z Madagaskaru i Peru?

Odpowiedź brzmi AdoMiS – adoptuj misyjnych seminarzystów.

We wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji (1 października), rozpoczyna się 7 edycja ogólnopolskiej akcji AdoMiS – Adoptuj Misyjnych Seminarzystów.
W akcję AdoMiS mogą włączyć się wszyscy wierni – pojedyncze osoby, ale także grupy parafialne, wspólnotowe czy koleżeńskie.

Czym jest ta akcja? To modlitewne przedsięwzięcie, którego celem jest duchowe i materialne wsparcie młodych ludzi kształcących się w seminariach i nowicjatach na terenach misyjnych.
W ostatnim czasie z pomocy tej korzystają dwa seminaria wyższe: Świętego Jana Marii Vianneya w diecezji Moramanga na Madagaskarze oraz Świętego Augustyna w peruwiańskiej diecezji Iquitos.

W jaki sposób można włączyć się w adopcję? Poprzez codzienną modlitwę za adoptowanych seminarzystów oraz finansowe wsparcie. Są trzy rodzaje dofinansowania: adopcja wspomagająca – dowolna suma wpłacona w dowolnym czasie; adopcja stała – zadeklarowana składka miesięczna oraz adopcja grupowa – zadeklarowana składka miesięczna wspólnoty lub grupy znajomych.

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła, jedno z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych,przede wszystkim troszczy się o powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego w młodych Kościołach na terenach misyjnych. Bez obecności rodzimych kapłanów nie można bowiem mówić o prawdziwym wzroście miejscowego Kościoła. PDPA od ponad 120 lat duchowo i materialnie wspiera kształcenie i formację seminarzystów oraz kandydatów do zgromadzeń zakonnych w krajach misyjnych. Pomaga też w budowie i wyposażaniu seminariów oraz domów formacyjnych na misjach.

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH