Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

10 czerwca 2019 r. w par. Świętej Trójcy w Białobrzegach o. Eugeniusz Augustyn, opat z Wąchocka, udzielił sakramentu bierzmowania. Przygotowaniem młodzieży do bierzmowania zajmował się ks. dr Grzegorz Potrzebowski oraz katecheci.
Bierzmowani otrzymali misyjne krzyże z napisem na rewersie „idźcie i głoście”.
Napełnieni Duchem Świętym, włączyli się w misyjne dzieło Kościoła i w pomoc seminarzystom w krajach misyjnych.

Piotr Malczewski

Fot. facebook.com/ParafiaSwTrojcy/

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH