Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

 

7 czerwca br. diecezja Tombura-Yambio świętowała pierwsze święcenia kapłańskie i siedmiu diakonów seminarium św. Jana Pawła II.
Informację o tym przekazał Agencji Fides ks. Christopher Hartley, kapłan pochodzący z hiszpańskiej diecezji Toledo, który właśnie przybył do Sudanu Południowego, aby założyć tam nową misję katolicką. Ostatnich 12 lat ks. Hartley spędził w Gode w Etiopii.
„Ich świadectwo jest zaproszeniem dla nas wszystkich, abyśmy realizowali swoją wiarę służąc Bogu, naszym siostrom i braciom, gdziekolwiek jesteśmy” – zachęcał biskup diecezji Edwardo Hiiboro Kussala. „To znak wzrostu i nadziei dla Kościoła w diecezji i Sudanie Południowym”, dodał, doceniając „dar otrzymany od Pana”.
Diecezja Tombura-Yambio obejmuje dwa kraje i posiada 27 parafii. Położona na południowym zachodzie, na granicy Sudanu Południowego i Demokratycznej Republiki Konga, diecezja nadal cierpi z powodu skutków wojny toczącej się w Sudanie Południowym.
Według raportu Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) z kwietnia 2019 r., w Sudanie Południowym odnotowano starcia zbrojne i tysiące przesiedleńców w związku z kryzysem przesiedleńczym.
Obecnie diecezja gości dużą liczbę osób wewnętrznie przesiedlonych, które potrzebują opieki duszpasterskiej. „W klimacie napięcia sakrament święceń kapłana i siedmiu diakonów są postrzegane jako wielkie błogosławieństwo dla ludu Bożego” – podsumowuje ks. Hartley.

Źródło: Agenzia Fides (CHS/AP)/mł/pdm

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH