Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

 

Fot. o. Mirosław Wołodko 
Spotkanie Papieża Franciszka z księżmi, osobami konsekrowanymi oraz seminarzystami na Madagaskarze było dla nich wielkim świętem. Szczególnie mocno zabrzmiały słowa o potrzebie wysławiania Boga i bycia blisko ludzi – tak wczorajsze wydarzenie podsumował ks. Luciano Mariani, z bliska towarzyszący wizycie Ojca Świętego. 
Z kolei podczas spotkania z pasterzami Kościoła lokalnego Franciszek szczególnie podkreślił znaczenie słuchania. W takim stopniu w jakim biskupi słuchają księży mogą ich formować, a przez to bardziej rozumieć ich problemy oraz pomagać im.

Ks. Luciano Mariani – najważniejsze jest uwielbienie Boga

Słowem, które często przewijało się podczas przemówienia Papieża do księży i sióstr, było uwielbienie Pana. Powtórzył je kilka razy. Nasze działanie, nasza posługa powinny wyrażać chwałę Boga. Jego adorowanie jest nam bardzo potrzebne. Na ile nasze życie wyraża uwielbienie, na tyle nasza posługa jest rzeczywiście ewangelizacją. Jest to wtedy realizacja misji w imię Boga. Natomiast słuchanie jest najważniejszym wymiarem posługi kapłańskiej. Trzeba przede wszystkim, aby biskupi poświęcali czas na słuchanie swoich księży. Istnieje niebezpieczeństwo, że biskup w obliczu wielu wyzwań duszpasterskich i różnych potrzeb, kiedy np. jest zmuszony do szukania pieniędzy, będzie nieosiągalny w diecezji. Tego dzisiaj bardzo brakuje księżom. Potrzebna jest słuchająca, bliska obecność. 

 

źródło: vaticannews.va

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH