Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Już po raz siódmy ruszyła edycja programu stypendialnego AdoMiS. Polega on na pomocy zarówno duchowej, jak i materialnej seminarzystom w krajach misyjnych. W akcji można wziąć udział grupowo lub indywidualnie. Inicjatywę tę wpierają cyklicznie swoimi ofiarami róże różańcowe, katecheci, koła misyjne, grupy Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. Są też stali członkowie programu AdoMiS.

Osoby indywidualne przekazują na ten cel fundusze zebrane na przykład podczas swoich urodzin, jubileuszu, jałmużnę z dnia pogrzebu, neoprezbiterzy z uroczystości prymicyjnych i nowożeńcy ze ślubu (zamiast kupować kwiaty bliscy składają pieniądze na wsparcie misji >> Misyjny Bukiet <<). Także ze sprzedaży misyjnego krzyżyka dla bierzmowanych (zaprojektowanego przez PDM) złotówka przekazywana jest na AdoMiS.
Do wsparcia duchowego nowych powołań na misjach zaproszone są też osoby chore, księża emeryci oraz klerycy.

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła – jedno z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych – w centrum stawia troskę o powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego w młodych Kościołach na terenach misyjnych. Bez obecności lokalnych kapłanów nie można bowiem mówić o prawdziwym wzroście miejscowego Kościoła.

PDPA od ponad 120 lat duchowo i materialnie wspiera kształcenie i formację seminarzystów oraz kandydatów do zgromadzeń zakonnych w krajach misyjnych, a także pomaga w budowie i wyposażaniu seminariów oraz domów formacyjnych na misjach.

Zachęcamy do wspierania akcji AdoMiS! 

mł/PDM

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH