Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Od Środy Popielcowej przez trzy dni w Wyższym Seminarium Duchownym diec. zamojsko-lubaczowskiej odbywały się rekolekcje dla 21 kleryków, które – na zaproszenie rektora ks. dr. Jarosława Przytuły – poprowadził ks. dr Maciej Będziński z Papieskich Dzieł Misyjnych (PDM). Spora część kleryków to członkowie Papieskiej Unii Misyjnej (PUM), należącej do PDM.
Ksiądz rekolekcjonista dzielił się swoją pasją kapłańską, doświadczeniem, jak być sługą Słowa Bożego i jaki ogromny wpływ ma obecność Maryi w dziele ewangelizacji. W swoim wystąpieniu podkreślał, że modlitwa oraz zaangażowanie misyjne to droga ewangelizacji każdego kapłana.

To był dobry czas, by uwrażliwiać na tematykę misyjną. W jednej z konferencji odwołałem się do dokumentów I Synodu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – mówił ks. Maciej Będziński.

Rekolekcje były jednocześnie czasem szczególnego przygotowania do przyjęcia posług lektoratu (dla III roku) oraz akolitatu (dla IV roku), które zostały udzielone alumnom w niedzielę 2 marca br.
Ks. Maciej Będziński zachęcał kleryków do animacji misyjnej, przybliżając idee misyjne podejmowane przez Papieskie Dzieła Misyjne.
W trakcie rekolekcji odbyła się droga krzyżowa, oparta na rozważaniach kard. Stefana Wyszyńskiego.
Po zakończeniu rekolekcji ks. Maciej spotkał się z alumnami, aby opowiedzieć bliżej o swoich spotkaniach ze świadkami wiary w różnych krajach misyjnych.

MŁ/PDM

 

Źródło: kl. Mateusz Wojda, WSD diec. zamojsko-lubaczowskiej (prowadzący ognisko misyjne w WSD).

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH