Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

MISYJNY BUKIET to jedna z piękniejszych inicjatyw Papieskich Dzieł Misyjnych, która jest świadectwem wiary i braterstwa pomiędzy młodymi ludźmi powołanymi do kapłaństwa.

Jej idea jest prosta – na prośbę prymicjanta z okazji święceń i Mszy św. prymicyjnej zamiast czekoladek lub kwiatów zaproszeni na uroczystość goście dokładają się do projektu Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, by wesprzeć rodzime powołania w krajach misyjnych.

Do inicjatywy zachęca ks. Maciej Będziński, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce: „Bardzo na Was czekamy i liczymy, że będziecie naszymi współpracownikami na swoich parafiach i placówkach”.

---

Dzień święceń kapłańskich i uroczystości prymicyjnych może stać się źródłem braterskiego wsparcia dla kogoś, kto również marzy o tym, by zostać kapłanem… Dla kogoś, kto pochodzi z kraju, gdzie brakuje rodzimych księży, a w wielu kaplicach Msza święta odprawiana jest raz do roku… Problemem nie jest brak chętnych do seminarium, ale często brak finansów na jego utrzymanie.

Kiedyś wszyscy spotkamy się wokół Jednego Pasterza, przy jednym stole. Czy nie byłoby wspaniale znaleźć tam duchowych braci – osoby, którym pomogliśmy w drodze do realizacji ich powołania?

---

Rodzime powołania w krajach misyjnych można wspierać nie tylko z okazji uroczystości święceń kapłańskich. Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła (PDPA) umożliwia to wspólnotom parafialnym, grupom apostolskim, rodzinom i osobom indywidualnym przez cały rok. Może będzie to postanowienie na ten czas WIELKIEGO POSTU?

  1. Otocz modlitwą misyjnych kleryków.
  2. Wesprzyj ich materialnie za pośrednictwem PDPA.
  3. Włącz swoją grupę apostolską lub wspólnotę parafialną w akcję duchowej i materialnej adopcji misyjnych seminarzystów (AdoMiS).

as/pdm

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH