Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

W niedzielę (30 maja br.) o godzinie 12.00 w kościele Świętego Krzyża w Zamościu odbyła się msza św. prymicyjna ks. Mateusza Wojdy. Neoprezbiter, wieloletni prezes koła misyjnego w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji zamojsko-lubaczowskiej, zawsze wspierał misje. Tym razem przyłączył się do akcji Misyjny Bukiet.

„Dzięki spotkaniom z sekretarzem krajowym PDRW i PDPA dowiedzieliśmy się, że klerycy mają możliwość wspierania seminarzystów w krajach misyjnych przy okazji swoich święceń kapłańskich. Możemy poprosić gości, by zamiast obdarowywać nas kwiatami przekazali ofiary na pomoc w utrzymaniu seminariów duchownych na misyjnych kontynentach. Jest to ważne przedsięwzięcie dające poczucie jedności w Kościele powszechnym poprzez współpracę misyjną” – pisze ks. Mateusz Wojda.

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła, istniejące od 1889 roku, również dzisiaj pomaga rozwiązywać problem kształcenia lokalnych powołań. W krajach misyjnych nie brakuje chętnych do seminariów, lecz najczęściej brak jest środków na ich utrzymanie. PDPA w Polsce obecnie otacza opieką ponad 115 seminarzystów z Peru i Madagaskaru. Zachęcamy więc do wsparcia kleryków z krajów misyjnych poprzez włączenie się w inicjatywę Misyjny Bukiet.

 

 

 

 

mł/pdm

fot. ks. Maciej Będziński

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH