Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

 

W uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła wszyscy zaangażowani w Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła mają swoje święto!
Każdy kto wspiera AdoMiS, czyli adoptuje seminarzystów z krajów misyjnych oraz bierze udział w akcji „Misyjny Bukiet” – dziś może uzyskać odpust zupełny.
Czym jest akcja AdoMiS? Polega ona na pomocy duchowej i materialnej klerykom w krajach misyjnych. W adopcję misyjnych seminarzystów można włączyć się poprzez codzienną modlitwę w ich intencji oraz pomoc finansową.
„Każdy, kto ma wewnętrzne głębokie pragnienie, aby wesprzeć kleryka w krajach misyjnych, może wypełnić deklarację, którą znajdujemy na stronach internetowych Papieskich Dzieł Misyjnych lub zgłosić się do Papieskich Dzieł Misyjnych i zaznaczyć, czy chce wspierać kleryków materialnie czy modlitewnie” – mówi ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDPA.

„Misyjny Bukiet” to propozycja skierowana do szerokiego grona odbiorców: księży diakonów, sióstr zakonnych i zakonników składających śluby oraz do nowożeńców i jubilatów. Zachęcają oni swoich gości, aby kwotę przeznaczoną na zakup kwiatów przekazali na wsparcie misyjnych seminarzystów. Jest to wyraz wdzięczności za dar kapłaństwa, małżeństwa, powołania oraz za dar życia.

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła to jedno z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych. W centrum stawia troskę o powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego w młodych Kościołach na terenach misyjnych.

Członkowie PDPA uzyskują odpust zupełny również w święto patronalne – Niedzielę Dobrego Pasterza, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego oraz w dniu wstąpienia do PDPA.

Więcej informacji

as/pdm

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH