Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Zachęcam do włączenia się w akcję.

Dziś, 6 lipca, wspominamy w Kościele bł. Marię Teresę Ledóchowską.

"Chcę zakończyć życie wśród ubogich"

s. Berta Hernandez z Peru, która towarzyszyła męczennikom z Pariacoto: o. Michałowi i o. Zbigniewowi w dniu ich śmierci.

Nowy duch i wielka praca.

Trzech kapłanów diecezji tarnowskiej zgłosiło dyspozycyjność wyjazdu do krajów misyjnych.

Papież Franciszek mianował abpa Marka Zalewskiego nuncjuszem apostolskim w Singapurze oraz delegatem apostolskim w Wietnamie.

Od 1968 r. prawie stu księży z dwudziestu diecezji w Polsce zostało wysłanych na misje do Zambii. 

Katolików w tym kraju stanowi 1 proc. miejscowej ludności.

Założycielka Dzieła św. Piotra Apostoła. Matka misyjnych seminarzystów.

Misyjny Bukiet

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH