Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Zmniejsza się liczba powołań do życia zakonnego, a wzrasta liczba powołań kapłańskich.

Podczas pełnienia posługi został zamordowany.

„Nic nie sprawia większej radości, niż dzielenie się nią z innymi” powiedział Paweł, który 3 lata temu rozpoczynał drogę małżeńską, a do zaproszenia dołączył małą informację o Misyjnym Bukiecie.

8 grudnia 2019 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym.

„To osoba, która zrozumiała naturę misyjną Kościoła”.

W uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła wszyscy zaangażowani w PDPA mają swoje święto! 

Po raz pierwszy w historii kraju zdarza się, że święcenia przyjmuje tak duża liczba seminarzystów.

Uczniowie przyjęli misyjne krzyże z napisem „Idźcie i głoście”.

10 lat po zabójstwie wikariusza apostolskiego w Turcji, Kościół rozwija się, choć coraz mniej jest tych, którzy mogliby w nim posługiwać –  bp Paolo Bizzeti.

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH