Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Modlitwa o odczytanie powołania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duchu Święty, który zstępując na Apostołów w Dniu Pięćdziesiątnicy dałeś im moc do odważnego wypełniania misji, jaką powierzył im Chrystus, pokornie Cię proszę o łaskę właściwego odczytania mego powołania.
Duchu Święty, oświeć mnie, abym zrozumiał jakie są Boże plany i zamierzenia względem mnie i daj mi odwagę i siłę, bym poszedł drogą wytyczoną mi przez Boga. Oświeć mój rozum, abym przyjrzawszy się dotychczasowej historii mego życia, umiał dostrzec Boży plan względem mnie i nie ociągał się z jego wypełnieniem.
Proszę Cię o radość z pójścia za Chrystusem drogami, które wyznaczyła mi Boża Opatrzność, bym poznawszy swe powołanie, nie odstąpił od niego. Amen.

Źródło: "Mocą Ducha Świętego". Modlitewnik. Wybór tekstów: ks. Zbigniew Sobolewski

Projekt: MŁ/PDM

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH